Biogram

Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia MANKO, Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego, Redaktor Naczelny Głosu Seniora ekonomista, socjolog, działacz społeczny, dziennikarz i wydawca mediów.

Od 20 lat działa społecznie i zawodowo w obszarach edukacji i aktywizacji, promocji, PR w tematyce zdrowia, ekologii, demokracji oraz dialogu społecznego w różnych organizacjach pozarządowych. Ukończył ponad 30 różnego rodzaju szkoleń, w tym Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Global Tobacco Control Leadership Program w John Hopkins Bloomberg School of Public Health w USA. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz University TEC de Monterrey w Meksyku.

Od 2019 roku zasiada w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, a od 2020 r. w Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Radzie ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W latach 1998-2007 tworzył podwaliny akademickiego społeczeństwa obywatelskiego, wydając na Akademii Ekonomicznej w Krakowie Magazyn Studencki MANKO. Misją gazety było tworzenie niezależnego świadomego, krytycznego głosu studenta, krytyka patologii w świecie akademickim oraz promocja pozytywnych wartości tj. demokracja, wolność słowa, solidarność społeczna oraz świadomość zdrowotna i ekologiczna. Wydano 75 numerów Manko o łącznym nakładzie, ok. 800 tysięcy egzemplarzy.

W latach 2008- 2012 był również Dyrektorem Kancelarii Rektora i Centrum Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym okresie wdrożył w uczelni wiele innowacyjnych projektów z zakresu PR, marketingu, promocji, współpracy zagranicznej i współpracy z biznesem, a uczelnia zanotowała awans w wielu wskaźnikach i rankingach. Był też koordynatorem roku obchodów Jubileuszu 85 lecia Uczelni. Zostało to docenione wieloma podziękowaniami i wyróżnieniami ze strony władz i środowiska akademickiego. Łukasz Salwarowski zajmował się także promocją Polski i polskiego szkolnictwa wyższego zagranicą. Organizował m.in. targi uczelni polskich w Chicago, Nowym Jorku, Toronto, Houston, Lwowie, Dnieprodzierżyńsku, Dublinie i Kazachstanie, a także Dzień Polski w Monterrey w Meksyku.

Jako prezes Stowarzyszenia MANKO zainicjował wiele ogólnopolskich i międzynarodowych kampanii społecznych tj.: Lokal BEZ Papierosa.pl, Polska BEZ dymu, Nie pal przy dziecku, Palenie jest słabe, RyzyKochania, Przetestuj się, Studiuj w Małopolsce.

Jego działania zostały docenione na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej (wyróżnienia i nagrody: Biały Kruk, Laury Magellana, Złote Spinacze, Kryształy Soli, Promyk, Medal Obywatelski, Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, Lider Wolontariatu 2020). Od 8 lat we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zajmuje się edukacją i aktywizacją osób starszych. Prowadzi szkolenia z zakresu edukacji medialnej oraz jest redaktorem naczelnym Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora dofinansowanego z Funduszy Aktywni+, ASOS, PROO, FIO i Erasmus+. Jest inicjatorem Programu Gmina Przyjazna Seniorom, Ogólnopolska Karta Seniora oraz już ośmiu edycji Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie. Ubiegłoroczna edycja VIII Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie zgromadziła 3000 seniorów z 50 miast i 5 państw.  Pod jego kierownictwem Stowarzyszenie MANKO wydało we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej 59 numerów Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora o łącznym nakładzie ponad miliona egzemplarzy.

Pod jego kierownictwem Stowarzyszenie Manko rozpoczęło także Program Gmina Przyjazna Seniorom, do którego przystąpiło już 200 gmin i miast w Polsce, a także Program Ogólnopolska Karta Seniora, którą posiada już ponad 500 tys. seniorów, a honoruje już 2900 instytucji. W 2018 roku zainicjował także działania międzynarodowe: Europejski Głos Seniora i Europejską Kartę Seniora, a także Głos Seniora Polaków za granicą wspierający polskich i polonijnych seniorów mieszkających poza granicami kraju. Jest też współautorem kampanii Bezpieczny Senior oraz Stop Manipulacji – Nie kupuj na prezentacji, obecnie realizowanej pod nazwą Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i Stop Korona-oszustwom. W ramach aktywizacji 60+ zainicjował ogólnopolskie konkursy tj.: Stylowi Seniorzy, Zwierzak lekiem na samotność, Senior działkowiec, Miłość po 60tce, Przekaż nam swój przepis oraz Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej.

W marcu 2020 rozpoczął kampanię Solidarni z Seniorami – razem damy radę, która uzyskała patronat wielu ministerstw, samorządów oraz Pary Prezydenckiej RP. W jej ramach zorganizowano: wysyłkę aktywizacyjno-edukacyjnych Pakietów Wsparcia do 30 tysięcy samotnych seniorów, spotkania z seniorami w 100 gminach oraz kanał telewizyjny Głos Seniora TV. Od marca 2020, wyprodukowano i umieszczono tam 180 programów (600 tysięcy wyświetleń). Wszystkie działania kampanii w tym czasie osiągnęły zasięg 2  milionów osób.